A4 Medier
Netværk - Viden - Sparring - Perspektiv - Indflydelse

Netværk for fysisk arbejdsmiljø

Netværk for fysisk arbejdsmiljø
Næste møde

Torsdag d. 03/10 2024

Adresse

København

Netværk for fysisk arbejdsmiljø

Arbejdsulykker, kemiske og mikrobiologiske eksponeringer, dårligt indeklima og høje ergonomiske belastninger på jobbet, er bare nogle af de områder der har betydning for medarbejderes trivsel og sundhed i deres arbejdsliv. 

Det fysiske arbejdsmiljø har samtidig stor samfundsøkonomisk betydning. Gennem nedbringelse af sygedage, nedbringelse af antallet af arbejdsulykker og forebyggende indsatser, er der store potentialer for at øge arbejdsudbuddet og produktiviteten både på kort og lang sigt. 

Lænderygsmerter, slidgigt, og nakkesmerter er blandt de sygdomstilfælde der, ifølge Sundhedsstyrelsen, registreres allerflest tilfælde af hospitalskontakt blandt borgere og er skyld i absolut flest sygedage og største omkostninger ved tabt produktion herhjemme.

Ifølge en opgørelse fra Arbejdstilsynet var der samlet 32 arbejdsrelaterede dødsulykker i 2023 og samlet set kommer 60.000 mennesker til skade hvert år i forbindelse med deres arbejde. Ifølge beskæftigelsesministeriet er de samfundsøkonomiske omkostninger ved arbejdsulykker hele 28,4 mia. kr. om året.

De samfundsøkonomiske konsekvenser er signifikante, og som samfund og som arbejdsplads er det derfor afgørende, at vi får skabt en bedre forståelse for det fysiske arbejdsmiljø, og hvordan vi kan forbedre og fremme en bedre sundheds- og sikkerhedskultur på de danske arbejdspladser. 

A4’s netværk for fysisk arbejdsmiljø er for dig, der ønsker at blive klogere på at skabe et bedre arbejdsmiljø og forstå både de dybereliggende problemstillinger og få inspiration til både konkrete og komplekse løsninger. Vi bevæger os i netværket også ind i snitfladerne mellem arbejdsplads og det øvrige samfund – også med fokus på, hvordan vi kan præge debatten om fysisk arbejdsmiljø i Danmark. Som en del af netværksgruppen får du adgang til et netværk af ledere, der alle arbejder strategisk med fysisk arbejdsmiljø. Du får den nyeste viden om indsatser rettet mod ergonomiske belastninger, sundhedsfremme, kemiske og mikrobiologiske eksponeringer og indsatser ift. at nedbringe antallet af arbejdsulykker. Du får også indsigt i de seneste initiativer fra Christiansborg og indsatser, der er forankret i trepartssamarbejdet.

I netværksgruppen samler vi ledende aktører på tværs af relevante organisationer, private og offentlige aktører samt interesseorganisationer, der interesserer sig for faglig sparring, vidensdeling og for at præge debatten om fysisk arbejdsmiljø.

I netværksgruppen forsøger vi, på tværs af interesseområder, at finde fælles løsninger på nogle af de strukturelle udfordringer, som sætter dagsordenen for det fysiske arbejdsmiljø i det danske samfund.

Fast netværksleder:

Netværkets faste mødeleder og facilitator er Lars L. Andersen, der er professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Som forfatter til mere end 400 videnskabelige artikler, fokuserer Lars på, hvordan man kan forbedre arbejdsmiljøet og sikre et langt og sundt arbejdsliv. Lars bidrager også til Arbejdsmiljøforskningsfonden og Vidensråd for Forebyggelse, hvor han evaluerer forskning og rådgiver om forebyggende tiltag. Gennem god mødeledelse og et højt fagligt niveau, vil Lars sikre en rød tråd gennem møderne.

1 

Lars L. Andersen, der er professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Praktisk:

Alle netværksgrupper afholder 4 årlige halvdagsmøder, centralt beliggende i København samt et årligt topmødedøgn inkl. overnatning og forplejning.

Hos A4 Medier sørger vi for vellykkede netværksmøder gennem grundig planlægning, professionel facilitering, faglig inspiration og behagelige rammer både fysisk og socialt.

Netværksmøderne bliver ledet af Lars Louis Andersen, og til hvert netværksmøde deltager aktuelle oplægsholdere, som lægger op til debat, workshop og faglig sparring.

Prisen for deltagelse er 23.995 kr. ekskl. moms. Forplejning, læringsmateriale og overnatning i forbindelse med døgnmødet er inkluderet.

Netværksmøde, Torsdag d. 3 oktober 2024  kl. 09.30-12.30, København:

Status på arbejdsmiljøaftalen 

Dele af arbejdsmiljøaftalen fra 2023 er allerede blevet implementeret, men flere elementer forventer vi at høre mere om mod slutningen af 2024.

Inden udgangen af 2024 skal Arbejdstilsynet nemlig præsentere en langsigtet plan for regelforenkling på arbejdsmiljøområdet. Der står også i aftalen, at man mod udgangen af 2024 vil gøre status på vidensopsamlingen fra Arbejdstilsynet ift. forebyggelse af muskel-skelet-besvær og fysisk nedslidning. 

På dagens netværksmøde får vi besøg af Sine Frederiksen, til en status på arbejdstilsynets arbejde. 

Som det første netværksmøde i gruppen vil der desuden være god tid til netværksopbygning, socialisering og til at konkretisere egne udfordringer og muligheder i forhold til arbejdet med det fysiske arbejdsmiljø.

5 

Sine Frederiksen, direktør for Arbejdstilsynet

Netværksmøde, Torsdag d. 21 november 2024 kl. 09.30-12.30, København:

Ny Teknologi og Fysisk arbejdsmiljø

På dagens netværksmøde sætter vi fokus på samspillet mellem ny teknologi og fysisk arbejdsmiljø. Automatisering, digitalisering og kunstig intelligens, er med til at drive en positiv udvikling i arbejdsmiljøet, der betyder færre arbejdsulykker og færre ergonomiske belastninger.

Der findes en række nye teknologier med stort potentiale for forbedret produktivitet, og som kan påvirke arbejdsmiljøet på godt og ondt. Men hvordan sikrer vi, at de nye teknologier både øger produktiviteten og forbedrer arbejdsmiljøet? Hvordan vurderer man fordele og ulemper ved teknologien? og hvordan sikrer vi en fornuftig implementering af nye teknologier i det fysiske arbejdsmiljø? Det er bare nogle af de spørgsmål, vi diskutterer og finder svar på, på dagens netværksmøde.

En af de teknologier, der særligt vinder frem netop nu, er brugen af exoskeletter. Exoskeletter forventes at blive mere almindelige i fremtiden, og synes særligt at være en god løsning til at forebygge problemer med arbejdsrelaterede ergonomiske sygdomme som muskel og ledsmerter, samt hjælpe arbejdstagere med fysiske begrænsninger. Selv om de potentielle fordele ved exoskeletter til forebyggelse af arbejdsrelaterede belastninger synes indlysende, rejser hjælpemidlerne også nye arbejdsmiljøspørgsmål.

Med exoskeletter kan der nemlig opstå nye potentielle sundhedsrisici på grund af omfordelingen af belastninger til andre dele af kroppen. Exoskeletter påvirker også motorikken og leddenes stabilitet og giver et ændret bevægelsesmønster, og vi kender ikke de langsigtede effekter ved brugen af exoskeletter. Samtidigt er det nærliggende at frygte, at exoskeletter ikke kun vil blive brugt til at løse eksisterende ergonomisk udfordrende opgaver, men også kan fungere som katalysator for at medarbejdere pludselig vil påtage sig arbejdsopgaver med endnu højere ergonomisk belastning eller mere et højere tempo i arbejdet end hidtil.

På dagens netværksmøde får vi besøg af Mikkel Brandt Petersen og Jeppe Ajslev, begge Seniorforskere hos NFA. Mikkel undersøger til dagligt, hvilken forskel et exoskelet kan gøre, hvis man dagligt har fysisk tungt arbejde. Jeppe arbejder bl.a. med muligheder og konsekvenser af ny teknologi i arbejdet. 

4 

Jeppe Ajslev, Seniorforsker hos NFA

3 

Mikkel Brandt Petersen, Seniorforsker hos NFA

Netværksmøde, fredag d. 28 februar 2025 kl. 09.30-12.30, København:

Sundhedsmiljø og arbejdsmiljø-design 

På netværksmødet sætter vi fokus på sundhedsmiljø til at fremme medarbejdernes sundhed. Sundhedsmiljø er et relativt nyt koncept, der handler om at planlægge og organisere arbejdet, så man bliver sundere af at gå på arbejde og udføre sine arbejdsopgaver uden at det går ud over produktiviteten. Ved at indarbejde sundhedsfremmende initiativer i måden arbejdet organiseres og udføres på, er ambitionen at skabe en mere bæredygtig tilgang sammenlignet med tidligere sundhedsfremmende indsatser på arbejdspladsen. Sundhedsmiljøtilgangen bliver dermed ikke afhængig af medarbejdernes egen motivation og kompetencer, som det eksempelvis er tilfældet med træning i et fitnesscenter. Sundhedsmiljø har dermed potential til at forebygge smerter og sygefravær, og skabe ny energi på arbejdspladserne. 

På dagens netværksmøde får vi besøg af Ninna Maria Guldager Wilstrup, Områdekoordinator indenfor Sundhedsmiljø hos NFA. Ninna koordinerer alle NFA’s projekter om Sundhedsmiljø og har dermed opbygget et overblik og erfaring med Sundhedsmiljø indenfor forskellige brancher. 

2 

Ninna Maria Guldager Wilstrup, Områdekoordinator for Sundhedsmiljø, NFA

Døgnmøde Torsdag d 24 april 2025: Hele dagen inkl. overnatning, Hindsgavl Slot v. Middelfart

På netværkets årlige døgnmøde vil der være plads til både faglig dialog, sparring og workshop, samt gode og behagelige rammer for socialisering og networking. Samtidigt er der afsat god tid til at tage fat på nogle af de helt store spørgsmål omkring det fysiske arbejdsmiljø.

Døgnmødet finder sted på Hindsgavl Slot med overnatning. Hindsgavl Slot er en historisk ejendom i Middelfart, der forener gammeldags charme med moderne faciliteter. Omringet af naturskønne områder er slottet perfekt for ro, inspiration og networking.

På dagens netværksmøde får vi en gennemgang af de sidste 20 års forskning og evidens i motion på arbejdspladsen, som en strategisk tilgang til at forebygge og håndtere smerter i kroppen, samt fremme den generelle sundhed. Fysisk træning med høj intensitet er det forskningsmæssige bedst veldokumenterede tiltag for at fremme medarbejdernes sundhed. Men hvilken form for motion skal der til? Hvor få minutter om ugen kan man nøjes med for at høste gevinsterne? Og hvordan sikrer vi en bæredygtig implementering på arbejdspladserne, så deltagelsen i den fysisk træning ikke bliver afhængig af medarbejderens motivation? Hør om dette og meget mere på dagens netværksmøde. Vi får besøg af professor Karen Søgaard, SDU, der har forsket i Intelligent Motion på Arbejdspladsen gennem de sidste 20 år. Der er også oplæg fra mødelederen, Lars L. Andersen, NFA, der gennem de sidste 20 år har forsket i brugen af små-øvelser til at forebygge og håndtere smerter i kroppen på tværs af forskellige brancher. Som et aktivt indspil afprøver vi nogle konkrete små-øvelser, som er nemme at udføre på arbejdspladserne.  

Fondene som samarbejdspartnere. Samfundsøkonomiske analyser, politiske aftaler om arbejdsmiljø og forskning fremhæver ofte vigtigheden af at investere i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Der er dog ofte en stor kløft mellem de overordnede rammer og de konkrete arbejdsmiljøinitiativer på arbejdspladsen og i den enkelte medarbejders daglige arbejde.

På dagens netværksmøde udforsker vi fondenes rolle i at fremme investering i og implementering af arbejdsmiljøforanstaltninger. Fondene fungerer som brobyggere mellem teori og praksis, idet de ikke blot stiller finansiering til rådighed, men også bidrager med viden, rådgivning, erfaring og støtte til at skabe de bedste arbejdsmiljøløsninger.

Sophie Danneris, Ph.d. og projektchef hos TrygFonden, kommer på besøg til døgnmødet. Med hendes erfaring inden for fondsarbejde og forskning på arbejdsmarkedet vil hun dele sin indsigt i, hvordan fonde kan fungere som samarbejdspartnere, og hvordan de kan spille en vigtig rolle i forebyggelse og fremme af sundhed på danske arbejdspladser. På dagen vil vi berøre konkrete eksempler på succesfulde projekter, og vi vil diskutere, hvilke strategier der kan være nyttige i samarbejdet med fondene.

SophieDannerisTFmar22022808F 

Sophie Danneris, Ph.d. og projektchef hos TrygFonden

Netværksmøde: torsdag d. 19 juni 2025 kl. 09.30-12.30, København

Arbejdsulykker og dødeligt arbejdsmiljø
 
I Danmark meldes der over 40.000 arbejdsulykker om året. I 2023 var 32 af dem desværre med dødelig udgang. Hvad kan vi gøre for at nedbringe antallet af alvorlige arbejdsulykker? Hvorfor er der dobbelt så mange alvorlige arbejdsulykker i Danmark ift. vores naboer i Sverige? Hvad betyder kultur og ledelse for antallet af arbejdsulykker? På dagens netværksmøde tager vi diskussionen, og vi dykker ned i den seneste forskning på området. 

Kent  
 
Dagens oplægsholder er Kent Jacob Nielsen, seniorforsker og souschef, Regionshospitalet i Gødstrup. Kent er en af Danmarks førende forskere i arbejdsulykker, og er bl.a. medlem af beskæftigelsesministeriets arbejdsgruppe for forebyggelse af alvorlige arbejdsulykker. Kent vil fortælle om den seneste nye viden på området om alvorlige arbejdsulykker, og hvordan de kan forebygges

Mulige temaer i efteråret 2025:

Temaer for netværkets møderne i efteråret 2025 er stadig åbene og bliver besluttet i fællesskab i netværksgruppen. 

Netværket udvikles løbende og følgende temaer kan komme i spil til de fremtidige møder:

- Forebyggelse

- Sundhed og folkesundhed - arbejdspladsen som forebyggelsesarena for sundhedsfremme. Den enkelte medarbejders egen sundhedsadfærd og arbejdsgiverens indblanding - etiske dilemmaer.

- Arbejdsmiljøøkonomi

- Etiske dilemmaer på arbejdspladsen

- Inspiration fra udlandet

- Sikkerhed og ulykker

- Kemi og asbest

- Ergonomi 

- Besøg det Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

- Implementering af sundhedsfremmeindsatser 

Prisen for deltagelse er 23.995 kr. ekskl. moms. Forplejning, læringsmateriale og overnatning i forbindelse med døgnmødet er inkluderet.

Er du interesseret i at høre mere om netværksgruppen?

Du er meget velkommen til at kontakte netværkskonsulent Mike Hansen – enten ved at ringe på tlf. 26 11 08 96 eller ved at skrive til [email protected].

Venter på PipeDrive..
Venter på PipeDrive..
GDPR