A4 Medier
Netværk - Viden - Sparring - Perspektiv - Indflydelse

Netværk for Strategisk Sundhed – forebyggelse, teknologi og folkesundhed

Netværk for Strategisk Sundhed – forebyggelse, teknologi og folkesundhed
Næste møde

Onsdag d. 09/10 2024

Adresse

København

Netværk for Strategisk Sundhed

A4’s netværk for Strategisk Sundhed er for dig, der ønsker at præge den del af sundhedspolitikken, der handler om forebyggelse, folkesundhed, det nære sundhedsvæsen, og fastholdelse af medarbejdere på det danske arbejdsmarked. 

Som en del af netværksgruppen får du adgang til et netværk af ledere, der interesserer sig for at skabe strukturelle ændringer og forbedringer i den sundhedsindsats, der ikke nødvendigvis foregår på lægeklinikkerne og hospitalsgangene, men også ude hos borgerne. Vi berører f.eks. temaer som den borgerettede forebyggelsesindsats, teknologi, digitalisering og lige adgang til sundhed.

Via netværksgruppen får du adgang til den nyeste viden og forskning inden for forebyggelse og strategisk sundhedsarbejde på tværs af sektorer - og det i selskab med andre aktører i arbejdet med strategisk sundhed. 

Vi samler aktører fra medicinalindustrien, pensionskasser, kommuner, regioner, arbejdsmarkedets parter, sundhedsorganisationer og andre, der har en professionel interesse i emnet. Alt sammen med det formål at facilitere en samtale og vidensudveksling, der kan bidrage til løsninger på nogle af de strukturelle udfordringer, der knytter sig til sundhed og forebyggelse, samt skabe nye, effektive indsatser i det strategiske sundhedsarbejde.

Mødeleder: Henning Langberg

henning 

Fast mødeleder på netværket er Henning Langberg, der er tidl. innovationschef på Rigshospitalet, tidl. direktør for Copenhagen Healthtech Cluster og professor på Københavns Universitets institut for Folkesundhed. Som mødeleder vil Henning sikre en professionel og faglig facilitering, bygge bro mellem sektorerne og sikre en rød tråd fra møde til møde.

Praktisk:

Alle netværksgrupper afholder fire årlige halvdagsmøder, centralt beliggende i København, samt et årligt topmødedøgn inklusive overnatning og forplejning.

Hos A4 Medier sørger vi for vellykkede netværksmøder gennem grundig planlægning, professionel facilitering, faglig inspiration og behagelige rammer både fysisk og socialt.

Pris:

Prisen for deltagelse er 23.995 kr. ekskl. moms. Forplejning, læringsmateriale og overnatning i forbindelse med døgnmødet er inkluderet. 

Netværksmøde onsdag d. 9. oktober 2024 kl. 09.30 - 12.30

Sundhedskommissionens anbefalinger

Regeringen har nedsat en sundhedsstrukturkommission, der skal udarbejde et beslutningsgrundlag for en omorganisering af sundhedsvæsnet. Formålet er blandt andet et mere sammenhængende sundhedsvæsen, et øget fokus på forebyggelse samt mere lighed, nærhed og bæredygtighed i sundhedsvæsnet.

Sundhedsstrukturkommissionen kommer med deres anbefalinger i juni 2024.

På dagens netværksmøde får vi besøg af kommissionsmedlem Sidsel Vinge. Sidsel vil fortælle om sundhedskommissionens anbefalinger og hvordan hun ser den videre politiske proces og følgelovgivningen.

Hvordan ser fremtiden ud for rekruttering og fastholdelse i sundhedsvæsnet? Hvilke nye aktører bliver toneangivende i fremtidens sundhedsssytem, og hvilke nye aktører kommer til? Det er nogle af de spørgsmål, vi søger svar på i dialog med Sidsel. 

sidsel 

Udover at være medlem af sundhedskommissionen er Sidsel Vinge konsulent og tidligere projektchef i Vive og tidligere sundhedschef i Gladsaxe Kommune.

Netværksmøde torsdag d. 5 december 2024 kl. 09.30 - 12.30

Kløften mellem opgaver og personale vokser i sundhedsvæsenet og udfordringer bliver kun større i de kommende år. Mangel på personale er en udfordring der kræver en ny tilgang til opgaveløsningen og prioriteringer af ressourcer.

Prioritering handler i høj grad om hvordan vi bruger personalet bedst muligt og hvordan ny teknologi kan benyttes i opgaveløsningen.

På dagens netværksmøde får vi besøg af Camilla Rathcke der er formand for lægeforeningen, og formand for sundhedssektorens prioriteringsråd.

Camilla vil fortælle om Sundhedssektorens Prioriteringsråds anbefalinger, og vil også bygge bro til de anbefalinger, der kommer fra strukturkommissionen, samt til det kommende prioriteringsråd, regeringen forventes at nedsætte.

I netværket får vi dermed en unik mulighed for at diskutere sammenhængen mellem strategiske visioner og konkrete implementeringer i sundhedspolitikken.

Camilla Noelle Rathcke, Formand for Lægeforeningen

camilla  

Netværksmøde tirsdag d. 25 februar 2025

Teknologi og sundhed

På dagens netværksmøde får vi besøg af Khurram Jamil. Khurram er uddannet læge, tidligere medicinsk direktør i Laerdal Sophus (en del af Laerdal Medical koncernen) og til dagligt President for global markets i IT og lærings-virksomheden Area9 Lyceum.

Khurram vil fortælle om potentialerne ved at bruge teknologi som vejen til mere effektiv uddannelse i sundhedssektoren. Adaptive læringsprogrammer kan justere indholdet og sværhedsgraden baseret på den enkeltes færdighedsniveau og baggrund. Det gør det muligt for sundhedspersonale at modtage målrettet og effektiv uddannelse, der passer til deres individuelle behov.

Adaptiv læring tilbyder en mere fleksibilitet og tilgængelig uddannelsesform. En type uddannelse og træning, der passer særlig godt ind blandt sundhedspersonalet, der ofte er pressede af travle tidsplaner er personalemangel.

Adaptiv læring inkluderer bl.a. personaliseret on-demand kurser, mobile læringsløsninger og tilgængelige ressourcer, der kan tilgås når som helst og hvor som helst. På dagens netværksmøde vil vi desuden diskutere nogle af de dilemmaer der opstår i spændingsfeltet mellem teknologi, uddannelse og sundhed

jamil 

Khurram Jamil, President for global markets, Area9 Lyceum

Møde 4: Onsdag d. 30 April 2025 - Døgnmøde på Hindsgavl Slot med middag og overnatning.

Forebyggelse og nye aktører i sundhedsindsatsen

I efteråret 2024 vil forebyggelsesalliancen, der består af hele 25 organisationer, præsentere en række forslag som har til formål at styrke danskernes sundhed gennem forebyggende indsatser. Målet er at rådgive regeringen om fremtidige forebyggelsesinitiativer og tiltag, som bør iværksættes politisk.

På dagens netværksmøde diskuterer vi forebyggelsesalliancens forslag, og analyserer det videre politiske arbejde.

Camilla Thind - 1440x810 

Oplæg ved First Vice President, Camilla Thind Sunesen fra Danica Pension. 

Det enedelige program for døgnmødet offentliggøres i efteråret 2024.

Møde 5: d. Onsdag d. 4 Juni 2025

temaet for mødet i juni 2025 og fremtidige møder planlægges i smarbejde med netværksgruppens medlemmerer. Mulige temaer er f.eks.:

- Inspiration fra udlandet. Hvordan arbejder man med sundhedsklynger i Finland?

 - Politiske indsatser på forebyggelse og arbejdssundhed, Besøg af sundhedsminister eller departementschef.

- Debat: Er fremtidens patient kunde eller borger?

- Medicinalindustriens rolle i forebyggelse. Hvordan forholder vi os til præventive medicinske behandlinger?

Praktisk:

Alle netværksgrupper afholder fire årlige halvdagsmøder, centralt beliggende i København, samt et årligt topmødedøgn inklusive overnatning og forplejning.

Hos A4 Medier sørger vi for vellykkede netværksmøder gennem grundig planlægning, professionel facilitering, faglig inspiration og behagelige rammer både fysisk og socialt.

Pris: 

Prisen for deltagelse er 23.995 kr. ekskl. moms. Forplejning, læringsmateriale og overnatning i forbindelse med døgnmødet er inkluderet. 

Venter på PipeDrive..
Venter på PipeDrive..
GDPR