A4 Overenskomst

Hvem skal finde løsningen på social dumping?

Arbejder du i et fagforbund, er du arbejdsgiver eller beskæftiget med arbejdsmarkedet? Er du politiker eller ansat i et ministerium, styrelse, råd eller kommune? Så er A4 Overenskomst det rette medievalg for dig.

A4 Overenskomst skriver blandt andet om:

Overenskomster, konflikter, platformsøkonomi, social dumping, arbejdsmarkedsforskning, arbejdsretlige sager, fagpolitik. A4 Overenskomst skriver om, hvad der sker, og hvorfor det sker, når arbejdsmarkedets parter forhandler og indgår aftaler.

Med A4 Overenskomst får du eksklusiv adgang til:

kommer du tæt på aktørerne, der udformer aftaler på det organiserede danske arbejdsmarked√

møder du topforhandlere fra begge sider og kommer bagom processen√

får du viden om, hvordan aftaler indgås - og hvordan de fungerer i praksis√

kan du bidrage og tage del i debatten om de aftaler, der former vores arbejdsmarked√

A4 Overenskomst er både for beslutningstagere, tillidsvalgte og aktive på det danske arbejdsmarked

Bliv abonnent
Vi fortæller dig alt om overenskomst-
forhandlinger og det, der foregår i
fagbevægelsen

Kristoffer Nordskov, redaktør

Bliv abonnent
Kristoffer
A4 Overenskomst
Se priser
GDPR