SMVdanmark: Særligt én uddannelse bør være niks-pille i hovedløs uddannelsesreform

KasperR1.png
Kasper Munk Rasmussen, uddannelseschef. Foto: SMVdanmark
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
SMV Danmark er bekymret for rygterne om regeringens forkortelse af uddannelser på vegne af hele byggeriet og landets tusindvis af små og mellemstore virksomheder

DER GÅR STÆRKE RYGTER i uddannelsesdanmark om, at regeringen er på vej til at reducere varigheden af professionsbacheloruddannelserne, i hvad der ligner en mejetærsker-reform. Det er jeg virkelig bekymret for på vegne af hele byggeriet og landets tusindvis af små og mellemstore virksomheder.  

Det er helt afgørende, at man ved en sådan reform får kigget de enkelte uddannelser ordentligt efter i sømmene og ikke ender med at ødelægge velfungerende uddannelser, der ikke har brug for reform. I SMVdanmark er vi meget bekymrede, da vi endnu ikke har set dokumentation, der sikrer, at ændringerne som minimum vil bevare eller forbedre kvaliteten af de berørte uddannelser. 

EN AF DE UDDANNELSER, der bør være niks-pille, er bygningskonstruktøruddannelsen. Hvis regeringen gennemfører en forhastet forkortelse, vil det have negative konsekvenser for hele sektoren. Uddannelsen er allerede vellykket, eftertragtet og præget af en meget lav ledighed. Derfor er vi kritiske over for enhver form for reform, der ikke er baseret på en grundig analyse og forståelse af de høje faglige krav. 

Uddannelsen stiller store forventninger til sine dimittender. Læringen foregår som udgangspunkt ikke ude på arbejdspladsen, hvilket betyder, at de forventes at være fuldt kompetente fra første arbejdsdag. Hvis uddannelsens varighed reduceres, vil det være svært for dimittenderne at opnå det høje niveau, der kræves i byggebranchen.

Her er der allerede stigende krav om specialiseret viden inden for områder som klimavenlig byggeri (LCA), energibesparelser og den stigende kompleksitet i byggeprojekter generelt. Disse krav vil kun fortsætte med at vokse, og derfor er en forkortelse af uddannelsen ikke hensigtsmæssig. 

BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN ER desuden en af de uddannelser, som faglærte håndværkere ofte videreuddanner sig gennem. Det er i tråd med regeringens mål om livslang læring og skaber en vigtig karrierevej for dem, der ønsker at bygge videre på deres faglærte uddannelse. Den giver allerede adgang til master- og kandidatuddannelser, hvilket viser, at uddannelsen bidrager til opkvalificering af arbejdsstyrken. 

En forkortelse vil derfor skade både uddannelsens kvalitet og branchens fremtid, hvilket i sidste ende vil resultere i en mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det har vi ikke råd til i en sektor, der i forvejen er presset af en stadig stigende efterspørgsel.

VI OPFORDRER DERFOR regeringen til ikke at skære ned på uddannelsen. I stedet bør der udarbejdes en grundig analyse af de reelle behov og tages en mere differentieret tilgang til eventuelle reformer, så kun de uddannelser, der virkelig kræver det, ændres. Vi skal bevare vores stærke uddannelser og ikke ødelægge gode uddannelser i forsøget på at fikse andre.  

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].
GDPR