Videncenter: Grønne AMU-kurser er fordoblet hvert år, mens AMU-deltagelsen generelt er stagneret

Michael_Lund_Larsen_Koordinator_for_VEU_partnerskabet_Pressefoto_1920px_tre_to
Foto: eVidenCenter, pressefoto
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Nu kommer den fleksible AMU-model, der skaber grøn bevidsthed i hele virksomheden.

I DE SENESTE FEM ÅR er deltagelsen på grønne AMU-kurser stort set fordoblet hvert år, mens AMU-deltagelsen generelt mere eller mindre er stagneret (jvf. figur nederst, red.). Det tegner godt for brugen af AMU til den grønne omstilling.

Grønt mindset er afgørende

Den enkelte medarbejders grønne mindset har afgørende betydning for grøn omstilling. Det er én af konklusionerne i Industriens Uddannelsers analyse ”Tværgående kompetencebehov som følge af grøn omstilling i industrien”.

Af analysen fremgår det blandt andet, at "stort set alle de interviewede og besøgte virksomheder nævnte vigtigheden af medarbejdernes grønne mindset (…), og at denne bevidsthed på tværs af alle medarbejdere i virksomheden er afgørende for, at forandringen finder sted." 

Omstilling af hele virksomheden

Der er således behov for at bygge bro i efteruddannelsen inden for grøn omstilling mellem produktion, det merkantile samt ledelsen. Hele virksomheden kan dermed flyttes sammen med samme overordnede mål og forudsætninger, men stadig med hensyntagen til de forskellige medarbejdergruppers faglige domæner. En sådan holistisk tilgang vil give virksomhederne samhørighed og en større chance for en succesfuld grøn omstilling.

Behov for både grønne kompetencer og handlekompetence

Der skal sigtes mod, at medarbejdere og ledelse sammen både opnår kompetence til at ændre og faktisk ændrer praksis på arbejdspladsen. Det er det, vi kalder handlekompetence.

LÆS OGSÅ: Ny analyse: Grøn omstilling kræver kompetenceudvikling af ufaglærte

Derfor skal undervisningen flyttes ud på arbejdspladsen, så læringen sker direkte i forbindelse eller parallelt med udførelsen af arbejdet. Det betyder behov for mere fleksible undervisningsformater for eksempel i digitale former. Netop det ønske, som virksomhederne fremfører, og som for eksempel også Reformkommissionen har foreslået for at få gang i efteruddannelsen.

”Grøn AMU” – et helt nyt koncept

I et helt nyt AMU-forløb kaldet Grøn AMU arbejdes med grøn omstilling af hele virksomheden. Hvor AMU normalt anvendes fagopdelt, uddannes medarbejdere og ledere i dette forløb parallelt og på tværs af faggrupperne i virksomheden. Forløbet er bygget op som en proces, der går fra behovsdækning til handlingsplan med en direkte overgang til implementering i virksomheden. For at opnå et fælles mindset for grøn omstilling i virksomheden gennemføres tværgående aktiviteter mellem alle medarbejdergrupperne på de områder, hvor der er fælles emner i AMU-målene.

Formålet er at udbrede det grønne mindset i hele virksomheden – fra ledelse til produktionen, samt at igangsætte processen mod grøn omstilling.

Efteruddannelse i digitalt format

Undervisningen foregår via et nyt digitalt format, der er designet til at være motiverende, fleksibelt, simpelt og lettilgængeligt for målgruppen.

LÆS OGSÅ: FH: Klimasikring kræver titusinder af faglærte

Forløbet bliver afholdt delvis online direkte i virksomheden, så medarbejderne kan blive på arbejdspladsen. Dette giver mulighed for at inddrage virksomhedens konkrete problemstillinger i forløbet.

Et gammelt system udfordres

AMU-systemet er næsten 65 år gammelt. Et af AMU-systemets stærkeste sider er den tætte tilknytning til arbejdsmarkedet. Det har igennem tiden betydet, at AMU hele tiden har været i stand til at levere aktuel og relevant efteruddannelse.  Derfor kan AMU-systemet allerede nu understøtte den grønne omstilling.

Men den indholdsmæssige fleksibilitet er underlagt nogle ministerielle kontrolsystemer, der ind imellem hæmmer udviklingen. For eksempel er AMU-systemet principielt organiseret med hel- eller halvdagskurser. I praksis er der dog større fleksibilitet – dog ikke mere end hvad de efterhånden noget ældre it-systemer giver af muligheder!

Derfor er det aktuelt ikke muligt at udbyde et fleksibelt og delvis digitalt AMU-forløb som et samlet forløb. Grøn AMU bliver derfor sammensat af forskellige udbudsformer, hvilket gør det ret besværligt for AMU-udbyderne. Det håber vi at erfaringerne med Grøn AMU kan give de nødvendige begrundelser for at afspejle moderne udbudsformer i AMU’s it-systemer.

Deltagerudvikling_AMU_Grøn_2019-23 (1) 

Om figuren: Sådan er opgørelsen foretaget: Der er udtrukket deltagerantal på kursusnavne, der indeholder "affaldshåndtering", "bæredygtig", "cirkulær", "ESG", "grøn", "klima", "LCA" eller "ressource". Herefter er deltagere fra irrelevante kurser slettet.
Udtrækkene er foretaget fra Uddannelsesstatistik.dk 13. juni 2023, 2. oktober 2023, 18. december 2023 og 8. april 2024

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].
GDPR